Cyfrowe laboratoria szkolne 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych [ biologia, geografia, chemia i fizyka ] w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W 2018 i 2019 wykorzystano ok. 140 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostało 180 mln zł! Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018 i 2019 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

- publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
- które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
- które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
- które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
- które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół, które spełniają kryteria powyżej. Limit ten nie obowiązuje w sytuacji, w której JST jest organem prowadzącym/dotującym dla jednej uprawnionej szkoły – może ubiegać się o dofinansowanie na tę szkołę w 2020.

MEN wymaga umieszczenia w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

POBIERZ WNIOSEK DOFINANSOWANIA WYPOSAŻENIA SZKOLNYCH PRACOWNI PRZYRODNICZYCH

Zeskanowane, podpisane i opieczętowane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej wyłącznie przez platformę ePUAP.
Adresy skrzynek podawczych MEN /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.

Informujemy, że wszyskie laboratoria cyfrowe które proponujemy spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawy promocyjne odrębnie dla każdego przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji [ kontakt ]

Dostępne laboratoria cyfrowe

Pojedyncze czujniki

Pakiety czujników

Podręczniki

Pakiety przedmiotowe