Regulamin

Właścicielem sklepu jest firma

AV Prezentacja
ul. Wierzbowa 6, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
NIP 786 112 54 39, Regon 300 709 670


§ 1. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą sprzedaży jest firma AV Prezentacja działająca pod adresem www.systemyprezentacji.pl, zwana dalej Sprzedającym.
2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) zwana dalej Kupującym.

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
3. Zamówienie można składać w sklepie internetowym, jak również przez e-mail biuro@systemyprezentacji.pl, lub faxem 61 847 52 14
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.       


§ 3. Potwierdzanie zamówień

1. Każde zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego.
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest na adres e-mail podany w zamówieniu przed przekazaniem zamówienia do działu fakturowania i wysyłek
3. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.     


§ 4. Dostawa towaru

1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju.
2. Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany w formularzu zamówień, chyba, że zamawiający wyraźnie wskaże inne dane personalne i inny adres, na który zamówione produkty należy wysłać.
3. W przypadku większych zamówień firma AV Prezentacja zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach jednak koszt przesyłki będzie policzony tylko raz.
4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem, z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
5. Odbierający towar zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość zgodna jest z zamówieniem.
6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
7. Jeżeli Kupujący nie otrzyma zamówionego towaru w terminie podanym przez Sprzedającego powinien niezwłocznie się z nim skontaktować.      


§ 5. Sposoby płatności i faktury

1.Należność za zamówiony towar kupujący może uregulować w następujący sposób: - w przypadku szkół-przelewem, w przypadku pozostałych podmiotów sposobem zapłaty jest przedpłata (w tytule faktury proszę podać nr zamówienia)
2. Podczas dokonywania przedpłaty należności należy wpłacić na konto  PKO Bank Polski S.A. 19 1020 4160 0000 2902 0075 8375
3. Żądanie wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy AV Prezentacja
4. Wszystkie podane na stronie ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Powyższe warunki dotyczą sprzedaży realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili składanie zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź dokonywania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§ 6. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail: biuro@systemyprezentacji.pl, w temacie wiadomości wpisując "REKLAMACJA"

1. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr zamówienia, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
2. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.
3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

 

§ 7. Zwroty

Zwroty dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail: biuro@systemyprezentacji.pl, w temacie wiadomości wpisując "ZWROT"

1. Zgłaszając zwrot należy w terminie do 10 dni od daty otrzymania zamówienia przesłać informację o rezygnacji z zakupu podając imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr zamówienia, nr faktury VAT.
2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie towaru na własny koszt w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu. Musi to nastąpić najpóźniej w 14-ty dzień od pisemnego zgłoszenia zwrotu.
3. Zwrot wartości zamówienia zostanie zrealziowany na konto bankowe które należy podać w zgłoszeniu.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest każdorazowo zobowiązany jego postanowieniami, w chwili dokonywania zamówienia.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym firmy AV Prezentacja pod numerem telefonu 61 847 52 14 lub adresem email biuro@systemyprezentacji.pl